Velkommen til Jussformidlingen

Jussformidlingens nettsider er for tiden under oppdatering.

Jussformidlingen tilbyr gratis rettshjelp og gratis juridisk bistand til privatpersoner. Jussformidlingen gir bistand uavhenging av bosted og personlig økonomi.

Jussformidlingen kan bistå innenfor de fleste sivilrettslige emner. Blant annet bistår vi i spørsmål om arv og testamenter, familie- og samboerrett, sosialrett, trygderett, husleierett, forvaltningsrett, tingsrett, kontraktsrett, erstatningsrett, arbeidsrett, utlendingsrett, forsikringsrett og i spørsmål om fast eiendom, sameier og borettslag.

Vi kan dessverre ikke bistå i spørsmål om strafferett, personskadeerstatning, barnefordeling, odelsrett eller skatte- og avgiftsplanlegging.

Jussformidlingen er en organisasjon som er drevet av viderekomne studenter ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. Alt skriftlig arbeid går gjennom grundige godkjenningsprosesser internt på Jussformidlingen.

Jussformidlingen har nye åpningstider mandag kl 09-15, tirsdag 09-15, onsdag 09-17, torsdag 09-17 og fredag stengt.

Jussformidlingen har for tiden litt problemer med våre telefonsystemer, vi beklager alle problemer som måtte oppstå som følge av dette. Dersom du har spørsmål kan du kontakte oss på telefonvakt@jussformidlingen.no.

Jussformidlingen minner om at søknadsfristen for å søke på stilling som saksbehandler hos oss for oppstart våren 2015 er den 1. november.