Jussformidlingen

Jussformidlingen was founded in 1972, and is an organisation run by advanced law students at The Faculty of Law, University of Bergen.

The purpose of Jussformidlingen is tripartite:

  • To offer free legal aid
  • To survey the public need for legal aid
  • To give law students the opportunity to gain practical experience

We are bound to professional secrecy with regards to all information we receive, both through telephone and during client-meetings.

All of the case work that takes place at Jussformidlingen is in written form. Letters from Jussformidlingen goes through a rigid quality assurance process; all letters are approved by an internal commission at Jussformidlingen.

Who can receive aid from Jussformidlingen?

Only private citizens are elligible to receive aid from Jussformidlingen. We have certain restricions with regards to personal income and wealth.

Being based in Bergen, Jussformidlingen primarily assists clients residing in western Norway. However, Jussformidlingen offers legal aid regardless of where the client resides. If you are unable to come to our office, correspondence is carried out primarily by letter, e-mail and telephone.

If we are asked to represent both parties in a conflict, we will reject the last party who contacted us. Furthermore, it may occur that we reject cases due to other conflicts of interest.

What can we help you with?

Jussformidlingen offers aid within almost all legal matters related to civil law. We do not assist with criminal law. If you have questions regarding criminal law, we advise you to contact an attorney. We also do not assist in cases regarding tax planning, or «odelsrett» – a special redemption right given by operation of law to a person and his descendants when that person has owned agricultural or forested land of a certain size for 20 years.

Jussformidlingen only provides legal aid to private citizens.

Please contact us if you are unsure of whether or not Jussformidlingen can assist you with your case.

Legal aid from Jussformidlingen is free of charge

Jussformidlingen’s services are free of charge for you as a client. The only expenses you may have to pay, are any travel expenses or similar costs that your caseworker may encounter when aiding with your case.

By aiding all private citizens, we gain an insight into all types of legal issues. This gives us broad knowledge within many areas of Norwegian law, which enables us to identify relevant legal problems and respective solutions.

Please note: Unfortunately, we do not have the capacity to answer questions regarding legal matters sent to us by e-mail or letters. If you want us to aid you, you have to contact us by telephone, or visit our reception.

How far do we pursue a case?

Most often, it is in the client’s best interest that their case comes to a solution without having to go through a lengthy and drawn out process. Jussformidlingen seeks to reach a settlement with the opposing party. This is less time-consuming, and in many cases more cost-efficient for the client.

However, there will always be cases that cannot be settled without a court decision. In such cases, Jussformidlingen can assist the client by acting on their behalf, and represent them in front of the Conciliation Board (Forliksrådet) if necessary. Jussformidlingen can present the case from a legal point of view, something which an individual may find hard to do themselves.

Jussformidlingen can also assist with cases against public institutions. Our caseworkers can assist with such cases at all stages of the process, including the highest instance of appeals.

If it is necessary to present the case before the courts, the case will have to be transferred to an attorney. Jussformidlingen will assist with the transfer.

Practical information

Adress: 
Syndeshaugen 10
5007 Bergen

Organizational number
984 925 573

Telephone
55 58 96 00

Opening hours
Monday: 09:00 – 15:00
Tuesday: 09:00 – 15:00
Wednesday: 09:00 – 17:00
Thursday: 09:00 – 17:00
Friday: Closed

Witamy w Jussformidlingen

Jussformidlingen powstała w 1972 roku. Jussformidlingen jest organizacją prowadzoną przez studentów prawa starszych roczników na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Bergen.

Jussformidlingen stawia przed sobą trzy zadania:

  • oferowanie bezpłatnego doradztwa prawnego
  • badanie zapotrzebowania społecznego na doradztwo prawne
  • zapewnianie studentom możliwości zdobycia praktycznego doświadczenia.

Względem wszystkich informacji, jakie otrzymujemy – zarówno podczas rozmów telefonicznych, jak i osobistych z klientami – zachowujemy tajemnicę zawodową.

Praca nad wszystkimi sprawami rozwiązywanymi w Jussformidlingen odbywa się w formie pisemnej. Listy pisane w Jussformidlingen przechodzą proces zapewniania jakości: wszystkie listy są zatwierdzane przez wewnętrzną komisję w Jussformidlingen.

W jakich dziedzinach prawa zapewniamy doradztwo?

Jussformidlingen oferuje doradztwo w niemal wszystkich kwestiach z zakresu prawa cywilnego. Nie zapewniamy doradztwa z zakresu prawa karnego. Jeśli mają Państwo pytania z zakresu prawa karnego, zachęcamy do skontaktowania się z adwokatem.

Postanowiliśmy także, że nasze doradztwo nie będzie obejmować spraw związanych z planowaniem podatków, tj. „odelsrett” (specjalne zwolnienie z podatku przyznawane na mocy prawa właścicielowi gruntów rolniczych lub leśnych oraz jego potomkom, jeśli ziemia ta ma określony obszar i jest w posiadaniu tej osoby przez 20 lat).

Jussformidlingen zapewnia doradztwo prawne jedynie osobom prywatnym.

Jeśli mają Państwo wątpliwości, czy Jussformidlingen może pomóc w Państwa sprawie, zachęcamy do skontaktowania się z nami.

Jak długo prowadzimy daną sprawę?

W interesie klienta leży zazwyczaj, by jego sprawa została rozwiązana bez przechodzenia przez długotrwały proces. Jussformidlingen stara się osiągnąć porozumienie ze stroną przeciwną. Pochłania to mniej czasu i w wielu przypadkach pozwala klientowi zredukować koszty.

Zawsze jednak mogą zdarzyć się sprawy, których nie można rozwiązać bez orzeczenia sądu. W takich sytuacjach Jussformidlingen może asystować klientowi występując w jego imieniu i w razie konieczności reprezentować go przed Radą Rozjemczą (Forliksrådet). Jussformidlingen może przedstawić sprawę z prawnego punktu widzenia, co mogłoby być trudnym zadaniem dla osoby prywatnej.

Jussformidlingen może także pomóc w sprawach przeciw instytucjom państwowym. Doradcy w naszej organizacji mogą pomóc w tych sytuacjach na wszystkich etapach procesu, w tym øverste ankeinstans i forvaltningssystemet.

Jeśli konieczne okaże się przedstawienie sprawy przed sądami, niezbędne będzie przekazanie jej prawnikowi. Jussformidlingen pomoże w tym przekazaniu.

Kto może otrzymać doradztwo od Jussformidlingen?

Doradztwo od Jussformidlingen mogą zasadniczo otrzymać wszyscy obywatele będący osobami prywatnymi. Nie stosujemy ograniczeń dochodowych.

Mamy siedzibę w Bergen, więc pomagamy przede wszystkim klientom z zachodniej Norwegii. Oferujemy jednak doradztwo prawne niezależnie od miejsca zamieszkania klienta. Jeśli nie mogą Państwo odwiedzić naszego biura, wówczas komunikujemy się głównie poprzez listy, wiadomości e-mail i rozmowy telefoniczne.

Jeśli obie strony konfliktu poproszą nas o reprezentowanie, odrzucamy prośbę tej strony, która skontaktowała się z nami później. Możemy także odmawiać przyjęcia spraw z powodu innych konfliktów interesów.

Doradztwo prawne zapewniane przez Jussformidlingen jest bezpłatne!

Usługi Jussformidlingen są bezpłatne dla Państwa jako naszych klientów. Jedyne wydatki, na które należy być gotowym, to koszty podróży i inne podobne koszty, jakie mogą wystąpić podczas zapewniania doradztwa w Państwa sprawie przez naszego doradcę.

Doradzając osobom prywatnym zapoznajemy się z wszystkimi typami przypadków prawnych. Zyskujemy w ten sposób rozległą wiedzę z zakresu wielu dziedzin norweskiego prawa, co pozwala nam zidentyfikować problemy prawne i znaleźć ich rozwiązania.

Uwaga: Niestety nie możemy odpowiadać na pytania w kwestiach prawnych przysyłane do nas pocztą elektroniczną lub listownie. Jeśli chcą Państwo skorzystać z naszego doradztwa, prosimy o kontakt telefoniczny lub odwiedzenie naszego biura.

Adres:
Sydneshaugen 10
5007 Bergen

Numer organizacji:
984 925 573

Telefon:
55589600

Godziny otwarcia:
Poniedziałek: 9-15
Wtorek: 9-15
Środa: 9-17
Czwartek: 9-17
Piątek: nieczynne