Utlendingsrett er et rettsområde som regulerer en utlendings rettigheter og plikter i Norge.

Jussformidlingen kan bistå personer som har fått avslag fra UDI, og i noen tilfeller UNE. Typiske problemstillinger kan for eksempel være at man har fått avslag på asyl, familiegjenforening, utlendingspass eller statsborgerskap.

For at Jussformidlingen skal kunne bistå med å utforme en eventuell klage, er det viktig at vi mottar saken i god tid før klagefristen på 3 eller 6 uker går ut. Dersom det er kort tid til fristens utløp, kan vi ikke være behjelpelig med utforming av klage.

Jussformidlingen bistår ikke med å skrive eller fylle ut søknader.