Utlendingsrett er et rettsområde som regulerer en utlendings rettigheter og plikter i Norge.

Jussformidlingen kan bistå personer som har fått avslag fra UDI, og i noen tilfeller UNE. Typiske problemstillinger kan for eksempel være at man har fått avslag på asyl, familiegjenforening, utlendingspass eller statsborgerskap.

For at Jussformidlingen skal kunne bistå med å utforme en eventuell klage, er det viktig at vi mottar saken i god tid før klagefristen på 3 eller 6 uker går ut. Dersom det er kort tid til fristens utløp, kan vi ikke være behjelpelig med utforming av klage.

Jussformidlingen bistår ikke med å skrive eller fylle ut søknader.

Send oss din sak

Vi tilbyr gratis rettshjelp og gratis juridisk bistand til privatpersoner. Vi hjelper deg uavhengig av din personlige økonomi og hvor du bor.