Jussformidlingen tilbyr gratis foredrag innenfor flere rettsområder. Vi anser kompetanseheving gjennom rettsopplysning som viktig for å kunne hevde sin rett og delta i samfunnet.

Måten det foregår er at vi avholder et kort foredrag om et bestemt emne. Hvis det er ønskelig, fortsetter vi deretter med forberedte arbeidsoppgaver til foredraget. Foredragene kan holdes for både store og små grupper. Vår plassering gjør at vi i hovedsak holder foredrag i Bergen og omegn.

Vi har flere samarbeidspartnere som vi holder ett eller flere foredrag for hvert semester. Blant disse er ulike Nav-kontorer og -tiltak, sentre for voksenopplæring, fengsler og andre soningsinstitusjoner, videregående skoler, interesseforeninger og studentorganisasjoner mv.

Vi har ikke mulighet til å stille med tolk under foredrag. Dersom gruppen selv kan stille med tolk, er det helt i orden.

Vi har standardforedrag om følgende tema:

  • Utlendingsrett
  • Arbeidsrett
  • Husleierett
  • Trygderett
  • Straffegjennomføring
  • Diskrimineringsrett
  • Forbrukerrett

Dersom ingen av de ovennevnte emner passer, kan vi vurdere om vi har kapasitet til å holde et foredrag innenfor et annet rettsområde.

Kontakt

Alle spørsmål i forbindelse med foredrag og booking gjøres gjennom rettshjelper@jussformidlingen.no

Send oss din sak

Vi tilbyr gratis rettshjelp og gratis juridisk bistand til privatpersoner. Vi hjelper deg uavhengig av din personlige økonomi og hvor du bor.