Jussformidlingen kan gi generell rådgivning innenfor de fleste sivilrettslige rettsområder. Typiske eksempler er kontraktsrett, naborett, ekteskap- og samboerrett og erstatningsrett.

Vi kan som utgangspunkt ikke bidra med partsrepresentasjon i disse sakene, men vi kan bidra med hjelp til selvhjelp i form av en redegjørelse av saken.

Vi kan bistå alle privatpersoner, uavhengig av bosted og personlig økonomi.