Jussformidlingen bistår innenfor ovennevnte saksområder. Jussformidlingen kan gi generell rådgivning innenfor de fleste sivilrettslige rettsområder. Typiske eksempler er kontraktsrett, naborett, ekteskap- og samboerrett og erstatningsrett. Vi kan som utgangspunkt ikke bidra med partsrepresentasjon i disse sakene, men vi kan bidra med hjelp til selvhjelp i form av en redegjørelse av saken.

Noen rettslige tvister avgrenser vi spesielt mot, herunder blant annet skatterett, strafferett og oppretting av testament. Dersom du er usikker på om vi kan ta inn din sak, ta kontakt med oss på telefon eller send inn en henvendelse på vår nettside. 

Jussformidlingen bistår ikke i en sak før det foreligger en tvist mellom deg og en annen part, og heller ikke i søknadsprosesser. Det må derfor eksempelvis foreligge en uenighet mellom deg og en annen part som du har forsøkt å løse eller et avslag fra en rettslig instans før vi kan vurdere om vi kan bistå deg. 

 

Send oss din sak

Vi tilbyr gratis rettshjelp og gratis juridisk bistand til privatpersoner. Vi hjelper deg uavhengig av din personlige økonomi og hvor du bor.