Vil du jobbe i Jussformidlingen?

Jussformidlingen er et rettshjelptiltak som drives av viderekomne jusstudenter. Jussformidlingen kan tilby deg verdifull praktisk erfaring under studietiden. Vi gir deg ansvaret for egne klienter og saker, der du får jobbet med private personer, advokater og det offentlige som motpart. Som saksbehandler hos oss får du muligheten til å representere klienter i forhandlingsmøter, forliksrådet og husleietvistutvalget.

Jussformidlingen har også virksomhet knyttet til rettighetsinformasjon og rettspolitikk. Dette skjer gjennom å avholde foredrag, skrive høringsuttalelser og komme med utspill i media i et forsøk på å endre rettstilstanden der vi mener den ikke er tilfredsstillende for våre klientgrupper.

Etter et år hos oss får du godkjent 30 studiepoeng gjennom valgfaget Rettshjelp JUS325. Du får studielån hele året, men det ene semesteret er uten stipend. I tillegg er arbeidet lønnet med kr 6 000 i måneden. Du får også ta del i et inkluderende, godt og sosialt arbeidsmiljø med mange flinke og engasjerte folk.

Du må ha fullført 3. studieår før du begynner å jobbe hos oss. Det legges særlig vekt på dine personlige egenskaper og din motivasjon.

Søknadsfrist for å begynne som saksbehandler i august 2019 er den 15.05.19.

Søknad og CV sendes per e-post til leder@jussformidlingen.no, eller per post til:

Jussformidlingen v/ daglig leder
Sydneshaugen 10
5007 Bergen

Du kan også levere søknaden din i vår resepsjon. Merk konvolutten «Søknad».

Ta kontakt med daglig leder på e-post leder@jussformidlingen.no, eller telefon 55 58 96 04 hvis du har spørsmål om stillingen.