Arbeidsrett er et rettsområde som regulerer arbeidstaker og arbeidsgivers rettigheter og plikter i et arbeidsforhold.

En arbeidsrettslig tvist kan blant annet dreie seg om midlertidig ansettelse, avslutning av arbeidsforhold ved oppsigelse eller avskjedigelse, utestående lønn eller feriepenger, rett til ferie, sykepenger fra arbeidsgiver og diskriminering på arbeidsplassen.

Jussformidlingen kan bistå med partsrepresentasjon overfor motpart, representasjon under arbeidsforhandlinger og å bistå som prosessfullmektig i Forliksrådet.

I arbeidsretten er det mange tidsfrister å forholde seg til. Dersom du har kommet opp i en arbeidsrettslig tvist er det derfor viktig å handle raskt. Ta kontakt med Jussformidlingen så fort som
mulig dersom du mener at det har skjedd noe galt i ditt arbeidsforhold.

Jobber du i sommer? Sjekk ut sommervikarens rettigheter på 1-2-3 HER

Send oss din sak

Vi tilbyr gratis rettshjelp og gratis juridisk bistand til privatpersoner. Vi hjelper deg uavhengig av din personlige økonomi og hvor du bor.