Trygderetten regulerer økonomisk kompensasjon ved arbeidsløshet, svangerskap og fødsel, aleneomsorg for barn, sykdom og skade, uførhet, alderdom og dødsfall.

Jussformidlingen kan bistå personer om har fått avslag fra NAV eller NAV Klageinstans. Typiske problemstillinger kan for eksempel være at man har fått avslag på uførestønad, arbeidsavklaringspenger, sykepenger el.

For at Jussformidlingen skal kunne bistå med å utforme en eventuell klage, er det viktig at vi mottar saken i god tid før klagefristen på enten 3 eller 6 uker går ut. Dersom det er kort tid til fristens utløp, kan vi ikke være behjelpelig med utforming av klage.

Jussformidlingen bistår ikke med å skrive eller fylle ut søknader.

Send oss din sak

Vi tilbyr gratis rettshjelp og gratis juridisk bistand til privatpersoner. Vi hjelper deg uavhengig av din personlige økonomi og hvor du bor.