Jussformidlingen tilbyr gratis rettshjelp, og gratis juridisk bistand til privatpersoner. Vi hjelper deg uavhengig av hvor du bor.

Jussformidlingen får hvert år rundt 5000 henvendelser fra personer med juridiske problemer, og dette tallet stiger årlig. Jussformidlingen ble opprettet i 1972, og har siden den gang hatt en betydelig utvikling, både med tanke på ferdigheter og saksomfang.

Vi takker for økonomisk støtte fra blant annet

Hvem er vi?

Jussformidlingen er en uavhengig organisasjon som drives av viderekomne jusstudenter ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

Hva vi kan hjelpe deg med?

Vi tilbyr både generell rådgivning og partsrepresentasjon – vi opptrer på vegne av deg som ikke har mulighet selv – for klienter på landsbasis.

Ønsker du hjelp?

Dersom du lurer på noe, eller trenger hjelp til en spesifikk sak – ring oss, så får du snakket med en av våre saksbehandlere.

Jussformidlingen holder sommerstengt fra og med 22. juni til og med 24. juli ☀️
Dersom du har juridiske spørsmål, er det likevel mulig å ringe oss mandag til fredag klokken 09:00-15:00 i denne perioden. Vårt telefonnummer er 55 58 96 00. God sommer!
...

152 3

Dette året blir det en digital Pride-feiring 🏳️‍🌈 Vi i Jussformidlingen ønsker alle en trygg og fin feiring. Se Pride-paraden på https://www.facebook.com/events/526462481234601/ ☀️ ...

147 1

Husk at i perioden fra den 1. juli til den 15. august er det rettsferie☀️ Det kan påvirke en pågående sak for forliksrådet eller domstolene. Rettsferie innebærer som hovedregel at ingen rettsmøter avholdes og at frister for blant annet tilsvar, som vil hindre fraværsdom, ikke løper. Retten kan likevel bestemme at slike frister skal gjelde der saken for eksempel trenger hurtig behandling. Nyt sommeren! ...

74 0

Skal du flytte inn i en ny leilighet etter sommeren?☀️🏠 Husk at depositum skal stå på en egen depositumskonto som hverken du eller utleier har tilgang til, jf. husleieloven § 3-5 annet og tredje ledd. Det er utleier som skal betale gebyret for å opprette denne kontoen. Husleieloven gir ikke adgang til å avtale seg bort fra dette. ...

99 0

Den siste måneden har noen av saksbehandlerne våre fått publisert flere rettspolitiske artikler 📣

Victor har skrevet om studenters manglende rett på dagpenger under permittering. Artikkelen er publisert i Studvest og kan leses her: https://www.studvest.no/de-store-dagpengetaperne/

Marius har skrevet om retten til å kreve refusjon av billetter og reiser under koronakrisen. Artikkelen er publisert i Dagbladet og kan leses her: https://www.dagbladet.no/kultur/alt-er-avlyst--hva-na/72412053

Vegard har skrevet om bevisbyrden i oppsigelsessaker, og hvilke konsekvenser dette kan få ved arbeidsgivers oppsigelse. Artikkelen er publisert i Juristen og kan leses her:
https://juristen.no/fag/2020/05/%C2%ABdu-har-sagt-opp-sj%C3%B8lv%C2%BB

Emma har skrevet om leietakers undersøkelsesplikt i forbindelse med videovisning kontra ordinær visning i husleieforhold. Artikkelen er publisert i Universitas og kan leses her: https://universitas.no/debatt/67050/videovisninger-krever-arvakenhet-av-leietakeren/

Matilde har skrevet om forslaget til ny inkassolov som for tiden er ute på høring. Artikkelen er publisert i E24 og kan leses her: https://e24.no/privatoekonomi/i/50KlrE/slutt-paa-fakturaskrekken
...

142 3

Vi har gleden av å presentere vår nye daglige leder; Michelle Danker. Denne uken har hun fått opplæring fra avtroppende daglig leder. Michelle starter å jobbe hos Jussformidlingen i august🎉 ...

142 4

Jussformidlingen holder sommerstengt fra og med 22. juni til og med 24. juli ☀️
Dersom du har juridiske spørsmål, er det likevel mulig å ringe oss mandag til fredag klokken 09:00-15:00 i denne perioden. Vårt telefonnummer er 55 58 96 00. God sommer!
...

152 3

Dette året blir det en digital Pride-feiring 🏳️‍🌈 Vi i Jussformidlingen ønsker alle en trygg og fin feiring. Se Pride-paraden på https://www.facebook.com/events/526462481234601/ ☀️ ...

147 1

Husk at i perioden fra den 1. juli til den 15. august er det rettsferie☀️ Det kan påvirke en pågående sak for forliksrådet eller domstolene. Rettsferie innebærer som hovedregel at ingen rettsmøter avholdes og at frister for blant annet tilsvar, som vil hindre fraværsdom, ikke løper. Retten kan likevel bestemme at slike frister skal gjelde der saken for eksempel trenger hurtig behandling. Nyt sommeren! ...

74 0

Skal du flytte inn i en ny leilighet etter sommeren?☀️🏠 Husk at depositum skal stå på en egen depositumskonto som hverken du eller utleier har tilgang til, jf. husleieloven § 3-5 annet og tredje ledd. Det er utleier som skal betale gebyret for å opprette denne kontoen. Husleieloven gir ikke adgang til å avtale seg bort fra dette. ...

99 0

Den siste måneden har noen av saksbehandlerne våre fått publisert flere rettspolitiske artikler 📣

Victor har skrevet om studenters manglende rett på dagpenger under permittering. Artikkelen er publisert i Studvest og kan leses her: https://www.studvest.no/de-store-dagpengetaperne/

Marius har skrevet om retten til å kreve refusjon av billetter og reiser under koronakrisen. Artikkelen er publisert i Dagbladet og kan leses her: https://www.dagbladet.no/kultur/alt-er-avlyst--hva-na/72412053

Vegard har skrevet om bevisbyrden i oppsigelsessaker, og hvilke konsekvenser dette kan få ved arbeidsgivers oppsigelse. Artikkelen er publisert i Juristen og kan leses her:
https://juristen.no/fag/2020/05/%C2%ABdu-har-sagt-opp-sj%C3%B8lv%C2%BB

Emma har skrevet om leietakers undersøkelsesplikt i forbindelse med videovisning kontra ordinær visning i husleieforhold. Artikkelen er publisert i Universitas og kan leses her: https://universitas.no/debatt/67050/videovisninger-krever-arvakenhet-av-leietakeren/

Matilde har skrevet om forslaget til ny inkassolov som for tiden er ute på høring. Artikkelen er publisert i E24 og kan leses her: https://e24.no/privatoekonomi/i/50KlrE/slutt-paa-fakturaskrekken
...

142 3

Vi har gleden av å presentere vår nye daglige leder; Michelle Danker. Denne uken har hun fått opplæring fra avtroppende daglig leder. Michelle starter å jobbe hos Jussformidlingen i august🎉 ...

142 4

Jussformidlingen holder sommerstengt fra og med 22. juni til og med 24. juli ☀️
Dersom du har juridiske spørsmål, er det likevel mulig å ringe oss mandag til fredag klokken 09:00-15:00 i denne perioden. Vårt telefonnummer er 55 58 96 00. God sommer!
...

152 3

Dette året blir det en digital Pride-feiring 🏳️‍🌈 Vi i Jussformidlingen ønsker alle en trygg og fin feiring. Se Pride-paraden på https://www.facebook.com/events/526462481234601/ ☀️ ...

147 1

Husk at i perioden fra den 1. juli til den 15. august er det rettsferie☀️ Det kan påvirke en pågående sak for forliksrådet eller domstolene. Rettsferie innebærer som hovedregel at ingen rettsmøter avholdes og at frister for blant annet tilsvar, som vil hindre fraværsdom, ikke løper. Retten kan likevel bestemme at slike frister skal gjelde der saken for eksempel trenger hurtig behandling. Nyt sommeren! ...

74 0

Skal du flytte inn i en ny leilighet etter sommeren?☀️🏠 Husk at depositum skal stå på en egen depositumskonto som hverken du eller utleier har tilgang til, jf. husleieloven § 3-5 annet og tredje ledd. Det er utleier som skal betale gebyret for å opprette denne kontoen. Husleieloven gir ikke adgang til å avtale seg bort fra dette. ...

99 0

Den siste måneden har noen av saksbehandlerne våre fått publisert flere rettspolitiske artikler 📣

Victor har skrevet om studenters manglende rett på dagpenger under permittering. Artikkelen er publisert i Studvest og kan leses her: https://www.studvest.no/de-store-dagpengetaperne/

Marius har skrevet om retten til å kreve refusjon av billetter og reiser under koronakrisen. Artikkelen er publisert i Dagbladet og kan leses her: https://www.dagbladet.no/kultur/alt-er-avlyst--hva-na/72412053

Vegard har skrevet om bevisbyrden i oppsigelsessaker, og hvilke konsekvenser dette kan få ved arbeidsgivers oppsigelse. Artikkelen er publisert i Juristen og kan leses her:
https://juristen.no/fag/2020/05/%C2%ABdu-har-sagt-opp-sj%C3%B8lv%C2%BB

Emma har skrevet om leietakers undersøkelsesplikt i forbindelse med videovisning kontra ordinær visning i husleieforhold. Artikkelen er publisert i Universitas og kan leses her: https://universitas.no/debatt/67050/videovisninger-krever-arvakenhet-av-leietakeren/

Matilde har skrevet om forslaget til ny inkassolov som for tiden er ute på høring. Artikkelen er publisert i E24 og kan leses her: https://e24.no/privatoekonomi/i/50KlrE/slutt-paa-fakturaskrekken
...

142 3

Vi har gleden av å presentere vår nye daglige leder; Michelle Danker. Denne uken har hun fått opplæring fra avtroppende daglig leder. Michelle starter å jobbe hos Jussformidlingen i august🎉 ...

142 4

Jussformidlingen holder sommerstengt fra og med 22. juni til og med 24. juli ☀️
Dersom du har juridiske spørsmål, er det likevel mulig å ringe oss mandag til fredag klokken 09:00-15:00 i denne perioden. Vårt telefonnummer er 55 58 96 00. God sommer!
...

152 3

Dette året blir det en digital Pride-feiring 🏳️‍🌈 Vi i Jussformidlingen ønsker alle en trygg og fin feiring. Se Pride-paraden på https://www.facebook.com/events/526462481234601/ ☀️ ...

147 1

Husk at i perioden fra den 1. juli til den 15. august er det rettsferie☀️ Det kan påvirke en pågående sak for forliksrådet eller domstolene. Rettsferie innebærer som hovedregel at ingen rettsmøter avholdes og at frister for blant annet tilsvar, som vil hindre fraværsdom, ikke løper. Retten kan likevel bestemme at slike frister skal gjelde der saken for eksempel trenger hurtig behandling. Nyt sommeren! ...

74 0

Skal du flytte inn i en ny leilighet etter sommeren?☀️🏠 Husk at depositum skal stå på en egen depositumskonto som hverken du eller utleier har tilgang til, jf. husleieloven § 3-5 annet og tredje ledd. Det er utleier som skal betale gebyret for å opprette denne kontoen. Husleieloven gir ikke adgang til å avtale seg bort fra dette. ...

99 0

Den siste måneden har noen av saksbehandlerne våre fått publisert flere rettspolitiske artikler 📣

Victor har skrevet om studenters manglende rett på dagpenger under permittering. Artikkelen er publisert i Studvest og kan leses her: https://www.studvest.no/de-store-dagpengetaperne/

Marius har skrevet om retten til å kreve refusjon av billetter og reiser under koronakrisen. Artikkelen er publisert i Dagbladet og kan leses her: https://www.dagbladet.no/kultur/alt-er-avlyst--hva-na/72412053

Vegard har skrevet om bevisbyrden i oppsigelsessaker, og hvilke konsekvenser dette kan få ved arbeidsgivers oppsigelse. Artikkelen er publisert i Juristen og kan leses her:
https://juristen.no/fag/2020/05/%C2%ABdu-har-sagt-opp-sj%C3%B8lv%C2%BB

Emma har skrevet om leietakers undersøkelsesplikt i forbindelse med videovisning kontra ordinær visning i husleieforhold. Artikkelen er publisert i Universitas og kan leses her: https://universitas.no/debatt/67050/videovisninger-krever-arvakenhet-av-leietakeren/

Matilde har skrevet om forslaget til ny inkassolov som for tiden er ute på høring. Artikkelen er publisert i E24 og kan leses her: https://e24.no/privatoekonomi/i/50KlrE/slutt-paa-fakturaskrekken
...

142 3

Vi har gleden av å presentere vår nye daglige leder; Michelle Danker. Denne uken har hun fått opplæring fra avtroppende daglig leder. Michelle starter å jobbe hos Jussformidlingen i august🎉 ...

142 4

Du finner oss like ved Johanneskirken

Mandag – tirsdag: 9-15
Onsdag – torsdag: 9-17
Fredag: Stengt