Tvister om leie og utleie av husrom faller inn under kategorien husleierett.

Jussformidlingen bistår primært leietakere og fremleiere i husleietvister. Vi bistår som utgangspunkt ikke utleiere.

Typiske husleietvister kan for eksempel være tvist om depositum, leie, oppsigelse eller mangler ved leieforholdet. Vi kan bistå en klient ved partsrepresentasjon overfor motpart og føre saken som prosessfullmektig i Forliksrådet eller Husleietvistutvalget.

Les vår artikkel om tips til deg som skal flytte inn i ny leiebolig HER.