Saksbehandling

Vi er en gruppe bestående av 22 viderekomne studenter ved Det juridiske fakultet som tilbyr juridisk bistand til privatpersoner. For å sikre at vårt arbeid likevel holder høy kvalitet, vil alle brev som skrives være gjennomlest av to andre saksbehandlere i tillegg til å bli godkjent av en kommisjon bestående av syv-åtte saksbehandlere og en vitenskapelig ansatt fra Det juridiske fakultet. 

Rettspolitisk arbeid

Jussformidlingen opplever at svært mange klienter som har de samme problemene når de står i en juridisk tvist. Jussformidlingen jobber derfor også rettspolitisk for å belyse systematiske utfordringer. Dette skjer hovedsakelig på to måter. For det første skriver alle saksbehandlerne minst to rettspolitiske debattartikler og kronikker i løpet av sitt engasjement.  I tillegg skriver Jussformidlingen, ved rettspolitisk utvalg, aktuelle høringer for å påvirke lovgiver direkte ved lovendringer som har betydning for vår klientgruppe.

Foredrag

Jussformidlingen tilbyr gratis foredrag innenfor flere rettsområder. Vi anser kompetanseheving gjennom rettsopplysning som viktig for å kunne hevde sin rett og delta i samfunnet. Derfor gjør vi vårt beste for å holde foredrag hvor vi formidler juss på en lettfattelig måte. Måten det foregår på er at vi avholder et foredrag om et eller flere avtalte emner. Hvis det er ønskelig, fortsetter vi deretter med forberedte arbeidsoppgaver til foredraget. Foredragene kan holdes for både store og små grupper. Vår plassering gjør at vi i hovedsak holder foredrag i Bergen og omegn. Vi har flere samarbeidspartnere som vi holder ett eller flere foredrag for hvert semester. 

Send oss din sak

Vi tilbyr gratis rettshjelp og gratis juridisk bistand til privatpersoner. Vi hjelper deg uavhengig av din personlige økonomi og hvor du bor.