Hvor lang tid tar et klientmottak?

Det er satt av en time, men dersom saken ikke er veldig kompleks kan det ta kortere tid.

Hvem kan jeg snakke med om mitt juridiske problem?

Du kan ringe oss på 55 58 96 00 eller sende inn en sak her.

Hvor lang saksbehandlingstid har dere?

Vi etterstreber å ha en saksbehandlingstid på 4-6 uker. Ved stor sakspågang vil det måtte beregnes noe lengre saksbehandlingstid.

Kan dere representere meg i tingretten?

Nei, vi kan ikke ta saker til tingretten. Vi kan representere i saker som går for forliksrådet, Husleietvistutvalget og andre tilsvarende organer. I tillegg kan vi bistå i arbeidsforhandlinger.

Er dere advokater?

Vi er ikke advokater, men viderekomne jusstudenter.

Jeg ønsker å jobbe for Jussformidligen. Hvor finner jeg informasjon om dette?

Vi ansetter studenter i august og mars. Du må ha fullført 3. studieår før du begynner å jobbe hos oss. Det legges særlig vekt på dine personlige egenskaper og din motivasjon. Hvis du ønsker å vite mer om hvordan det er å jobbe hos oss, kan du lese en artikkel om dette i Injuria her. Søknadsfrist for å begynne som saksbehandler i august 2024 er den 01.05.24. Du kan finne mer informasjon her.

Hvordan kan jeg forberede meg til klientmottak?

Det er viktig at du har klart all nødvendig dokumentasjon knyttet til saken din. Det er også fint om du har skrevet ned de faktiske forholdene i saken i kronologisk rekkefølge. I tillegg må du ha med gyldig identifikasjon med bilde, for eksempel pass.

Er det gratis å ha en sak hos dere?

Ja, alt vi gjør av arbeid er kostnadsfritt. Gebyrer for forliksråds- og Husleietvistutvalgsbehandling samt eventuelle reisekostnader for saksbehandler, må imidlertid dekkes av klienten.

Kan dere svare meg skriftlig?

Vi gir kun skriftlig tilbakemelding i saker som vi har tatt inn til behandling. Det betyr at vi ikke nødvendigvis gir skriftlig tilbakemelding selv om du har sendt inn din sak via våre nettsider. 

I de sakene vi ikke tar inn til behandling, gir vi muntlig generell veiledning enten over telefon eller ved oppmøte i våre lokaler.

Hvor mye koster det å ta saken til forliksrådet og HTU?

Per 01.01.24 koster det kr 1 405 å klage en sak inn for forliksrådet, kr 255 for å klage en sak inn til HTU dersom du er leietaker og kr 1 243 dersom du er utleier.

Kan dere henvise meg til en advokat?

Jussformidlingen er en uavhengig organisasjon. Dette innebærer at vi ikke kan gi deg konkrete råd angående hvilken advokat du bør henvende deg til. Vi råder deg til å forsøke nettsiden www.advokatenhjelperdeg.no

Kan dere gi meg et konkret svar i min sak?

Vi gir kun generell veiledning over telefon. Dersom vi tar inn saken din, vil du motta et skriftlig svar hvor vi konkluderer i din sak.

Send oss din sak

Vi tilbyr gratis rettshjelp og gratis juridisk bistand til privatpersoner. Vi hjelper deg uavhengig av din personlige økonomi og hvor du bor.