Vedrørende dokumentene til våre klienter

For at vi skal kunne arbeide med din sak, trenger vi at du fyller ut og sender oss en korrekt kopi av ID, vedlagt ID-ark og klienkontrakt. Vi foretrekker at du skanner inn dokumentene og sender de per e-post til din saksbehandler. Dokumentene kan også sendes per post, dersom dette er enklere.

Vi foretrekker å få all dokumentasjon tilsendt enten i samme e-post eller i samme brev. Dette for å redusere vår saksbehandlingstid. Dersom du har noen spørsmål er du velkommen til å ta kontakt med din saksbehandler.

Disse dokumentene skal ikke fylles ut før du har mottatt en saksbehandler.

Regarding the documents of our clients

To be able to work on your case we need you to fill out the client contract, information sheet, and a copy of your ID with the stamp «RETT KOPI/CORRECT COPY». You can send the documentation to us by mail, or by e-mail to your executive officer.   We prefer that you send us the documents in the same letter or e-mail. If you have any questions or comments, please contact your executive officer.

These documents should not be completed until you have received a executive officer.

Rett kopi av ID

Norsk

For å behandle saken din trenger vi at du fyller ut rett kopi av ID. Dette kan gjøres ved et offentlig kontor; blant annet politistasjon, skole, bibliotek og rådhus.

English

We need a copy of your ID with the stamp «RETT KOPI/CORRECT COPY», authorized by a public office (public school, police, town hall, Embassy) to be able to work on your case.

Klientkontrakt

Norsk

Klientkontrakten må alltid signeres av klienten før vi kan arbeide med saken. I klientkontrakten finner du informasjon om dine plikter som klient og hva du kan forvente av Jussformidlingen.

English

The client contract must always be signed by the client before we can work on the case. In the client contract you will find information about your duties as a client and what to expect from Jussmedidlingen.

ID-ark/information sheet

Norsk

For at vi skal kunne hjelpe deg trenger vi noen opplysninger om deg. Vennligst fyll ut dette skjemaet med blokkbokstaver, og lever det til din saksbehandler.

English

To help you, we need some information about you. We kindly ask you to fill in the formular in block capitals, and deliver it to your executive officer.

Send oss din sak

Vi tilbyr gratis rettshjelp og gratis juridisk bistand til privatpersoner. Vi hjelper deg uavhengig av din personlige økonomi og hvor du bor.