Jussformidlingen hjelper privatpersoner uavhengig av bosted i Norge. Vi yter særlig bistand innenfor kjerneområdene våre. Kjerneområdene er trygderett, fengsels- og sosialrett, arbeidsrett, utlendingsrett og husleierett. 

Vi behandler også saker utenfor de angitte kjerneområdene dersom saken er av særlig velferdsmessige betydning. Dette avgjøres blant annet ut ifra sakens art og rettsområde.