Jussformidlingen hjelper privatpersoner uavhengig av bosted i Norge. Vi yter særlig bistand innenfor kjerneområdene våre. Kjerneområdene er trygderett, fengsels- og sosialrett, arbeidsrett, utlendingsrett og husleierett. 

Vi behandler også saker utenfor de angitte kjerneområdene dersom saken er av særlig velferdsmessige betydning. Dette avgjøres blant annet ut ifra sakens art og rettsområde. 

Send oss din sak

Vi tilbyr gratis rettshjelp og gratis juridisk bistand til privatpersoner. Vi hjelper deg uavhengig av din personlige økonomi og hvor du bor.