Kanskje ett år som saksbehandler på Jussformidlingen er noe for deg?
Valgemne: Jus 325 – Rettshjelp

Om Jussformidlingen

Om Jussformidlingen Jussformidlingen er en selvstendig organisasjon som har som formål å yte gratis rettshjelp til de som trenger det, samt gi jusstudenter nyttig arbeidserfaring. Jussformidlingen samarbeider tett med Det juridiske fakultet, i form av at vitenskapelig ansatte bidrar til å kvalitetssikre vårt arbeid. Det er 27 ansatte på Jussformidlingen. Av disse er 22 saksbehandlere. Hver saksbehandler har ansvar for å behandle minst 40 saker i løpet av et år. I tillegg har alle saksbehandlerne telefonvakt en gang i uken. Saksbehandlerne blir ansatt for et år. For å holde mest mulig kunnskap i organisasjonen, begynner det nye saksbehandlere to ganger i året; i begynnelsen av mars og september. De som har vært lengst ansatt, er en viktig ressurs for de nyansatte, både når det gjelder faglige og praktiske spørsmål. Å jobbe som saksbehandler på Jussformidlingen er godkjent som valgfag, og ett års arbeid gir deg 30 studiepoeng, i tillegg til noe lønn.

Hva Jussformidlingen kan tilby deg

Som saksbehandler på Jussformidlingen får du nyttig arbeidserfaring. Samtidig får du muligheten til å bruke din kunnskap til å gi juridisk bistand til de som ikke kan skaffe seg slik hjelp på annen måte.

Du får god øving i å forholde deg til og opprette et tillitsforhold til dine egne klienter. I tillegg må du forholde deg til motparter, som kan være privatpersoner, firmaer, advokater eller offentlige instanser. De fleste får muligheten til å gå i forliksrådet, og mange får også delta i arbeidsforhandlinger.

Saksområdene er varierte, hvilket gjør at du vil få stort faglig utbytte av året. Du vil få repetert fag fra de første studieårene, og du vil arbeide med problemstillinger du ikke visste eksisterte.

Ettersom du har ansvar for minst 40 saker, vil du utvikle dine evner til å jobbe selvstendig. Dette vil forenkle overgangen fra studenttilværelsen til arbeidslivet. Året på Jussformidlingen vil også være uforglemmelig på grunn av det gode arbeidsmiljøet. Ettersom alle er i samme situasjon, er det naturlig at alle hjelper hverandre når det er nødvendig. Vi har mange sosiale arrangement utenom arbeidstiden, og høydepunktet hvert semester er utenlandsturen med både faglige og sosiale opplegg.

Hva vi krever av deg

For at du skal kunne søke på jobb som saksbehandler på Jussformidlingen, må du ha fullført 3. studieår.

Utover dette er det aller viktigste at du er motivert for å arbeide intensivt i et år. Til tider er arbeidspresset stort, og du må derfor være i stand til å jobbe med godt humør i et hektisk miljø. Vår arbeidsform gjør at du må være i stand til å jobbe selvstendig, samtidig som du må være villig til å samarbeide med dine medarbeidere.

På Jussformidlingen har vi klienten i fokus, og det er viktig at du til enhver tid vil opptre på en tillitsvekkende måte ovenfor klienter.

Fordi det sosiale miljøet og gruppedynamikken er viktig for oss, ønsker vi å ansette saksbehandlere med ulike personlige egenskaper, slik at de best mulig kan utfylle hverandre.

Slik søker du

For å søke jobb som saksbehandler hos Jussformidlingen, sender du søknad og cv til leder@jussformidlingen.no. Normalt er søknadsfristen fire måneder før arbeidstiltredelse. Har du har spørsmål om hvordan det er å jobbe hos oss, er du velkommen til å komme innom våre lokaler eller ta kontakt med oss på telefon eller e-post.

Kontakt oss

Jussformidlingen tilbyr gratis rettshjelp, og gratis juridisk bistand til privatpersoner. Vi hjelper deg uavhengig av din personlige økonomi og hvor du bor.

Telefon:
55 58 96 00

Adresse:
Sydneshaugen 10
5007 Bergen