Jussformidlingen erfarer at mange ansatte, og særlig sommervikarer som kun jobber i en kort periode, er usikre på hvilke rettigheter de har som arbeidstakere. Sommervikarer har nesten samme rettigheter som en fast ansatt. Vi har laget en sjekkliste med de viktigste punktene du som sommervikar kan gå gjennom for å sjekke at alt er på stell i ditt arbeidsforhold.

  • Har du en skriftlig arbeidsavtale?

Alle arbeidstakere, også sommervikarer, har i medhold av arbeidsmiljøloven krav på en skriftlig arbeidsavtale.[1] Avtalen skal blant annet si noe om arbeidsplassen din, hvilke arbeidsoppgaver du skal utføre, lengden på arbeidsforholdet, lønn, og lengde på pauser.[2] Det hender at arbeidsavtalen mangler noen av disse punktene, eller at den er vanskelig å forstå. Du har for eksempel fått sommerjobb som servitør i en restaurantkjede som har restauranter i Bergen sentrum, i Åsane og på Askøy. Arbeidsavtalen sier at du skal jobbe «der det innenfor virksomheten er behov for sommervikaren». Betyr det at du må finne deg i å få vakter på hvilket som helst av de nevnte stedene, eller betyr det at du kan som utgangspunkt arbeider på restauranten nærmest deg selv, men kan bli plassert andre steder?

Hvis du er usikker på innholdet i arbeidsavtalen, bør du spørre arbeidsgiver og eventuelt bli enige om å innta en setning som gjør avtalen klarere.

  • Har du fått opplæring?

Sommervikarer har også krav på opplæring, og opplæringen bør legges til arbeidstiden din. Opplæringen du får skal tilpasses deg og den jobben du skal utføre.[3] Hvis du skal jobbe som servitør, hjelper det altså lite at du har fått opplæring i å ta oppvasken. Dersom du ikke har fått opplæring – ta kontakt med sjefen din eller den tillitsvalgte på jobb.

  • Får du ekstra betalt for overtidsarbeid?

Det er alderen din som bestemmer når overtidsarbeidet starter. Dersom du er over 18 år, jobber du overtid når du jobber mer enn 9 timer i løpet av 24 timer, eller mer enn 40 timer i løpet av 7 dager.[4] Dersom du er under 18 år, jobber du overtid fra og med den 8. time i løpet av 24 timer. Uansett når overtidstillegget starter, har du krav på et tillegg på timelønnen din på minst 40 %.[5] I noen tilfeller kan du ha krav på mer enn 40 %, gjerne hvis bedriften du jobber for er bundet av en tariffavtale. Det kan derfor være lurt på sjekke om bedriften er bundet av en slik avtale.

Hva hvis du allerede har signert arbeidsavtalen, og avtalen ikke gir deg rett på overtidstillegg? Fortvil ikke – du har faktisk krav på overtidstillegg i medhold av arbeidsmiljøloven, og denne loven utfyller arbeidsavtalen din.[6]

  • Får du de pausene du har rett på?

Jobber du 8 timer i strekk uten pause? Det er ikke lov! Hvis du er 18 år skal du ha én halvtimes pause hvis du jobber mer enn 4 ½ timer i løpet av en dag.[7] Hvis du er over 18 år, har du krav på minst én halvtimes pause i løpet av en arbeidsdag på 8 timer.[8]

Mister du pausen din fordi det er mye å gjøre på jobb? Husk at grunnen til at du har krav på pause er at du, som alle andre, har behov for å hvile og spise. Det er altså en god grunn til at loven gir deg krav på pause.

  • Husk å spørre om attest!

Når sommeren er forbi, og arbeidsforholdet ditt er ferdig, har du krav på attest fra arbeidsgiver for det arbeidet du har utført.[9] Av og til går attesten i «glemmeboken». Derfor kan det være lurt, allerede en tid før du er ferdig i jobben, å minne sjefen din på at du ønsker en attest.

Attesten skal inneholde navnet ditt, fødselsdato, hvilket arbeid du har utført og lengden på arbeidsforholdet. Det er ingenting i veien for at attesten er mer utfyllende, og dersom du har gjort en god jobb, vil sjefen din sikkert skrive dette i attesten.

 

 

[1] Se arbeidsmiljøloven (aml.) § 14-5.

[2] Se aml. § 14-6.

[3] Se aml. § 3-2 og 4-2.

[4] Se aml. § 10-4.

[5] Se aml. § 10-6.

[6] Se aml. § 1-2 og § 1-9.

[7] Se aml. § 11-5.

[8] Se aml. § 10-9.

[9] Se aml. § 15-15.