Hva vi kan hjelpe deg med

Jussformidlingen har siden 1972 ytt gratis juridisk bistand til privatpersoner. Vi tilbyr både generell rådgivning og partsrepresentasjon – vi opptrer på vegne av deg som ikke har mulighet selv – for klienter på landsbasis. Våre kjerneområder er:

  • Arbeidsrett
  • Husleierett (for leietakere)
  • Sosialrett
  • Trygderett
  • Utlendingsrett

Vi hjelper også til utenfor kjerneområdene ved kapasitet og ved generell veiledning.

Hva vi ikke kan hjelpe deg med

Vi kan dessverre ikke bistå i spørsmål om strafferett, barnefordeling, odelsrett eller skatte- og avgiftsplanlegging. Vi bistår heller ikke med å sende søknader eller å fylle ut søknadsskjema.

Dersom du er i tvil om din sak faller inn under vårt virkeområde er du velkommen til å ta kontakt med oss. Dersom vi finner ut at vi ikke kan hjelpe deg kan vi henvise til noen som muligens kan.

Hvor langt vi følger saken

Vi kan bistå klienter til og med forliksrådet. Vi prosederer ikke saker for tingretten.

Vi ser imidlertid alltid etter muligheten for å komme til forlik på så tidlig tidspunkt som mulig i saken. Vår motto er «det finnes en fredelig løsning». Det å komme til enighet før saken kommer inn i rettsapparatet blir oftest billigere for begge parter, og ikke minst sparer man mye tid og krefter på å få saken ut av verden.

Hvem som kan få hjelp

Alle privatpersoner kan i utgangspunktet få hjelp hos oss. Vi har ingen krav med hensyn til klientens personlige inntekt, formue eller bosted.

Noen ganger må vi likevel avvise saker. Dette kan ha flere årsaker. Jussformidlingen forsøker så langt som mulig å følge reglene om god advokatskikk. Det står klart i punkt 1.2 siste ledd at «Advokaten avgjør selv om han vil påta seg et oppdrag». Dette prinsippet følger også vi.

Send oss din sak

Vi tilbyr gratis rettshjelp og gratis juridisk bistand til privatpersoner. Vi hjelper deg uavhengig av din personlige økonomi og hvor du bor.

Kontakt oss

Jussformidlingen tilbyr gratis rettshjelp, og gratis juridisk bistand til privatpersoner. Vi hjelper deg uavhengig av din personlige økonomi og hvor du bor.

Telefon:
55 58 96 00

Adresse:
Sydneshaugen 10
5007 Bergen