Det er 1. juli, sommerferie, modningstid for norske jordbær og tid for å overta nøklene til den nye leiligheten. For mange kjennes det befriende å skulle leie leilighet for første gang eller flytte inn i leilighet som er litt fetere enn den man leide i fjor. Likevel er det ikke sikkert at leieforholdet blir så bekymringsfritt som først antatt.

Jussformidlingen opplever at mange utleiere mangler omsorg for studenter som nylig har trådt inn i voksenlivet. Med kort fartstid som voksen kjenner man ikke nødvendigvis til de rettighetene som tilfaller en leietaker, noe vi erfarer at mange utleiere utnytter til sin fordel. Det er likevel mye du som leietaker kan gjøre allerede ved starten av leieforholdet for å unngå en senere konflikt.

Tidsbestemt utleiefelle

Daglig blir vi kontakt av folk som ønsker å komme seg ut av leieforholdet sitt, men som har gjort seg selv til gissel for sin egen leiekontrakt. Det leietakerne ikke visste var at de signerte, og dermed aksepterte, at leieavtalen ikke kunne sies opp før om tre år.

Det er lov til å inngå tidsbestemte avtaler, både med og uten oppsigelsesadgang i leietiden. Avtaler skal holdes, så da er det lite annet du kan gjøre enn å vente to nye år før du kan flytte sammen med de nye vennene fra studiet.

Eventuelt kan du unngå situasjonen allerede ved avtaleinngåelsen. Vi anbefaler at du leser kontrakten og stiller spørsmål ved det du ikke forstår – før du signerer. Det høres kanskje åpenbart ut, men er lett å glemme når du i gledesrus over å flytte hjemmefra vil flytte inn i den nye leiligheten så raskt som mulig.

Dårlig rengjort

Så står du der med fem esker fylt til randen av ting og tre svarte søppelsekker med klær. Innflytningsdagen har kommet og du er klar til å ta over leiligheten. Hva gjør du da hvis forrige leietaker var en sluskete karakter med rengjøringsfrykt som har droppet utvasken før du flyttet inn?

Utleier plikter etter husleieloven å overlevere leiligheten i ryddet og rengjort stand. Dersom det går lang tid fra innflyttingsdato til det blir rengjort, kan du også ha krav på avslag i leie i perioden du har måttet tåle brente matrester i komfyren og gammel snus i oppvaskmaskinen.

I et slikt tilfelle anbefaler vi at du tar kontakt med utleier og krever leiligheten rengjort umiddelbart. Men du må ikke vente for lenge; kravet ditt forutsetter selvfølgelig at du har gitt utleier beskjed.

Depositum eller depositumsgaranti?

Utleier har også krevd at du setter tre ganger prisen av en månedsleie inn på en konto. Han sier at han vil bruke pengene til å dekke eventuell utestående leie eller skader som oppstår. Du legger merke til at dette er samme kontonummer som du betaler leie til.

Ifølge loven skal summen settes på en egen depositumskonto som verken leietaker eller utleier har tilgang til under leieforholdet. Det er utleier som plikter å sette opp en slik konto. Mangel på depositumskonto passer fint for en utleier som skal kjøpe seg en ny flatskjerm han har siklet etter. Dette er derimot ikke like heldig for deg, da pengene fort kan bli brukt opp og du ikke har sikkerhet for at du vil få pengene igjen.

Ettersom en slik ordning er i strid med loven, har du rett til å kreve pengene utbetalt straks du sier ifra. Det at utleier kaller beløpet for «leiegaranti» eller «depositumsgaranti» er uten betydning. Pengene skal på en egen depositumskonto.

Erstatning for skader

Du er nå endelig ferdig med studiet og skal flytte ut av studentboligen. Utleier krever nå at du skal dekke reparasjonen for et hull i veggen, selv om du er helt sikker på at dette var der da du flyttet inn. Det føles urettferdig og kan være en tyngende kostnad på et trangt studentbudsjett.

Dette er en enkel blemme å unngå. Allerede ved innflytting kan du ta bilder av eventuelle hull i veggen, sprekker i vasken, riper i gulvet og lignende skader. Når utleier på utflyttingsdatoen krever at du betaler for skadene, kan du tilbakevise påstandene om at skadene skyldes din bruk ved å vise bildene du tok da du flyttet inn. Det er også viktig å merke seg at du må kunne vise til tidspunktet bildet ble tatt.

Topp tre tips

Du tenker kanskje at vi overdriver eller svartmaler utleiere. Det er selvsagt ikke sikkert at akkurat din utleier er en snik som ønsker å tilegne seg mest mulig penger. Vår erfaring er imidlertid at mange unge leietakere blir utnyttet og lurt i nettopp de tilfellene vi har skissert ovenfor.

Våre topp tre tips er å lese kontrakten nøye og gjøre deg forstått med innholdet før du signerer, sette depositumspengene inn på en egen depositumskonto og at du ved innflytning gjennomgår leiligheten sammen med utleier og dokumenterer eventuelle skader og mangler ved leiligheten. Dersom du følger våre tips kan du være tryggere på at leieforholdet blir bekymringsfritt. Om du mot formodning likevel skulle havne i en tvist kan ta kontakt med Jussformidlingen.