Høringsuttalelse hvor Jussformidlingen kommenterer forslag til endringer i gjeldsinformasjonsforskriften – utvidelse av gjeldsinformasjonsordningen med pantsikret gjeldHøringsuttalelse hvor Jussformidlingen kommenterer

Forslaget går ut på å inkludere pantsikret gjeld gå fram av gjeldsregisteret. Jussformidlingen er i det vesentlige positive til endringsforslagene. Økt oversikt over privatpersoners gjeld og gjelden til enkeltpersoner som driver privat næringsvirksomhet vil forenkle bankenes vurderingsprosesser i forbindelse med kredittyting. I tillegg vil det kunne gi privatpersoner bedre oversikt over egen gjeld i et større og mer tilgjengelig gjeldsregister. 

Vi er usikre på hvor stor betydning en slik utvidelse vil ha for enkeltpersoners oversikt over egen gjeld, men dette er ikke avgjørende. Vi foreslår likevel at forslaget vurderes opp mot personvernlovgivningen på nytt. Fokuset bør da særlig knytte seg til hvorvidt forholdsmessigheten er vurdert i tilstrekkelig grad og om dataminimeringsprinsippet er ivaretatt. 

Trykk her for å lese høringsuttalelsen.