Ny høringsuttalelse hvor Jussformidlingen kommenterer forslag om å pålegge DNA-testing i utlendingssaker

Jussformidlingen har skrevet en høringsuttalelse der vi kommenterer Justis- og beredskapsdepartementets forslag om å pålegge DNA-testing i utlendingssaker. Vi stiller oss kritiske til lovforslaget blant annet fordi vi mener at det ikke foreligger et reelt behov for et så inngripende tiltak som DNA-testing. I alle tilfeller bør uthenting av DNA være basert på samtykke fra de aktuelle personene.

Trykk her for å lese høringsuttalelsen.