Ny høringsuttalelse hvor Jussformidlingen kommenterer forslag til etablering av et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering

Jussformidlingen har skrevet en høringsuttalelse der vi kommenterer barne- og likestillingsdepartementet sitt forslag om etablering av et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering. Det ble foreslått å legge saksbehandlingen av slike saker til Diskrimineringsnemnda i Bergen. Jussformidlingen stilte seg positiv til en slik etablering. Vi stilte likevel spørsmål ved nemndas manglende mulighet til å ilegge oppreisning utenfor arbeidslivet og om arbeidstakerne som blir seksuelt trakassert av en tredjepart også burde få muligheten til å få saken sin behandlet av et lavterskeltilbud.

I juni 2019 vedtok et enstemmig Storting ​at ​et lavterskeltilbud som foreslått ​skal ​etableres ​ved ​Diskrimineringsnemnda her i Bergen. ​Dette er et skritt i riktig retning ​for ​å verne arbeidstaker fra seksuell trakassering når de er på arbeid.

Trykk her for å lese høringsuttalelsen.