Ny høringsuttalelse hvor Jussformidlingen kommenterer hvilke krav som stilles til opphold i Norge for å få ektefelle- og barnetillegg

Jussformidlingen har skrevet en høringsuttalelse hvor vi kommenterer arbeids- og sosialdepartementet forslag til innstramming av vilkårene for å få ektefelle- og barnetillegg. Vi stiller oss kritisk til om endringen i tilstrekkelig gard ivaretar barnets beste og hensynet til utenlandske arbeidere med barn i utlandet. Jussformidlingen frykter at stønadsmottakerens rettssikkerhet ikke blir prioritert.

Trykk her for å lese høringsuttalelsen.