Telefonvakt

Saksbehandlerne i Jussformidlingen bemanner telefonlinjen til Jussformidlingen innenfor våre åpningstider. Vi gir generell juridisk veiledning til privatpersoner over telefon innenfor de fleste rettsområder. I telefonvakten tar vi en vurdering av om vi kan foreta en nærmere rettslig utgreiing av saken. Dersom saken ikke er noe vi kan se nærmere på, henviser vi eventuelt til andre rettslige instanser eller organer som kan bistå videre i saken. 

Klientmottak

Dersom Jussformidlingen tar inn saken, etter en vurdering av saksområdet og sakens velferdsmessige betydning, vil vi sette deg opp på et klientmottak enten i våre lokaler eller over telefon. Før et klientmottak er det sentralt at klient innhenter relevant dokumentasjon som belyser saken.

Under klientmottaket blir man tildelt en saksbehandler. Det er satt av én time til klientmottak. Under møtet gjennomgår vi sakens faktum (hva saken handler om), og mottar dokumentasjonen. Under møtet fyller du ut startpakken (klientkontrakt, ID-ark, statistikkskjema og rett kopi av ID). Dersom klientmottaket er over telefon sender din saksbehandler startpakken over e-post i etterkant av møtet.

Saksbehandlingstid

Jussformidlingen har en estimert saksbehandlingstid på fire til seks uker fra vi mottar all relevant dokumentasjon. Det er klients ansvar å innhente slik dokumentasjon. Vår saksbehandling foregår skriftlig. 

Ettersom vi er studenter vil saksbehandlingen i noen tilfeller ta lengre tid, dette fordi vi har en rutine for kvalitetssikring av det vi skriver. Kvalitetssikringen innebærer at vi gjennomgår saken med andre saksbehandlere, samt en godkjenningskomité bestående av andre saksbehandlere og en vitenskapelig ansatt fra Det juridiske fakultet.

Tilbakemelding til klient

Etter at brevet er er godkjent gjennom vår kvalitetskontroll gir vi tilbakemelding til klienten om innholdet i brevet. Vi har da enten utformet et motpartsbrev, hvilket innebærer at vi kan representere klient ovenfor motpart eller en offentlig instans, eller en utredning der vi på en grundig måte opplyser klient om deres rettigheter og krav i tilknytning til saken.

Send oss din sak

Vi tilbyr gratis rettshjelp og gratis juridisk bistand til privatpersoner. Vi hjelper deg uavhengig av din personlige økonomi og hvor du bor.