Ny høringsuttalelse hvor Jussformidlingen kommenterer forslag til regler om straffegjennomføring ved utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom eller annen alvorlig hendelse

Da koronapandemien kom til Norge hadde norske fengsler ingen lovhjemmel i straffegjennomføringsloven til å vedta inngripende vedtak av hensyn til smittevern i fengsel. Det ble derfor vedtatt et midlertidig kapittel 3A i i straffegjennomføringsloven for å «avhjelpe negative konsekvenser av covid-19». I denne høringsuttalelsen stiller Jussformidlingen seg kritiske til om det er riktig tidspunkt få lovfeste disse reglene. Departementet bør i første omgang gjennomføre en grundigere redegjøre for de uønskede virkningene av å videreføre straffegjennomføringslovens kapittel 3A.

Trykk her for å lese høringsuttalelsen.