Velkommen til Jussformidlingen

Jussformidlingens nettsider er for tiden under oppdatering. Jussformidlingen tilbyr gratis rettshjelp og gratis juridisk bistand til privatpersoner. Jussformidlingen gir bistand uavhenging av bosted og personlig økonomi. Jussformidlingen kan bistå innenfor de fleste sivilrettslige emner. Blant annet bistår vi i spørsmål om arv og testamenter, familie- og samboerrett, sosialrett, trygderett, husleierett, forvaltningsrett, tingsrett, kontraktsrett, erstatningsrett, arbeidsrett,

Continue Reading →