• Velkommen til Jussformidlingen

    Velkommen til Jussformidlingen

    Velkommen til Jussformidlingens nye nettsider.

  • Jussformidlingen

    Jussformidlingen

    Nye nettsider

Nyheter

Jussformidlingens høringssvar til forslag om endringer i reglene for telefonsalg

Det vises til høringsbrev av 09.07.15 hvor det bes om høringsinstansenes syn på forslaget til endringer i reglene for telefonsalg. Vi vi i det følgende knytte bemerkninger til den rettslige delen av forslaget, herunder den foreslåtte endring i markedsføringsloven § 13. Generelt om forslaget Jussformidlingen stiller seg positive til at utvalget ønsker å gjennomføre lovendringer

Continue Reading →

Jussformidlingens høringssvar til forslag om endringer i byggesaksforskriften, og nye krav til sentralt godkjente foretak mv.

Vi viser til høringsnotat datert 30.06.15 hvor det bes om høringsinstansenes syn på de foreslåtte endringer i byggesaksforskriften av 26. mars 2010 nr. 488. Jussformidlingens uttalelse avgrenses til punkt 5 i høringsnotatet vedrørende forslag til endrede godkjenningsområder. 1. Seriøsitetskriteriene Jussformidlingen stiller seg positiv til at seriøsitetskriteriene for sentral godkjenning utvides til også å omfatte forhold

Continue Reading →

Jussformidlingens høringssvar til forslag om endring i reglene om tidlig arbeid, oppholdstillatelse for faglærte arbeidssøkere og endring av reglene om familiegjenforening med EØS-borgere.

Innledning Vi viser til høringsnotat datert 01.07.2015 hvor det bes om høringsinstansenes syn på endringer i utlendingsforskriftens regler om tidlig arbeidsstart og familiegjenforening med EØS-borgere. Jussformidlingen er, med unntak av forslag om tidlig arbeidsstart, positive til endringene. 1. Retten til å starte arbeid før oppholdstillatelse foreligger Jussformidlingen stiller seg negativ til den foreslåtte endringen om

Continue Reading →

Jussformidlingens høringssvar til forslag om endring i reglene om bortvisning på grunn av grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn

Vi viser til høringsbrev datert 03.07.15 hvor det bes om høringsinstansenes syn på de foreslåtte endringer i utlendingsloven av 15.mai 2008 nr.35. Jussformidlingen stiller seg i all hovedsak negativ til de endringer som departementet foreslår. Vi stiller oss derimot i utgangspunktet positive til at Justisdepartementet ønsker å sette fokus på forebyggende tiltak mot denne typen

Continue Reading →

Ukens publikasjoner

Vi i Jussformidlingen arbeider ikke utelukkende med saksbehandling. Vi bruker også tid på rettspolitisk arbeid, og vi blir fra tid til annen publisert i ulike magasin og tidsskrifter. Den siste tiden har våre saksbehandlere Jardar Bruun-Teigen og Axel Svihus blitt publisert i henholdsvis Studvest og BT. For å lese artiklene, gå til publikasjoner. Denne siden blir

Continue Reading →

Gratis rettshjelp

Lovdata publiserte 21.05.15 en artikkel om reglene som omhandler fri rettshjelp – altså de tilfeller der staten helt eller delvis betaler rettsråd, sakførsel og fritak fra rettsgebyr. I samme artikkel fremheves imidlertid blant annet vi i Jussformidlingen som et alternativ som tilbyr gratis rettshjelp. Du kan lese artikkelen her: https://lovdata.no/artikkel/fri_rettshjelp__fri_sakforsel__/1270  Vi minner samtidig om at vi holder

Continue Reading →

Søknadsfristen nærmer seg!

Vi minner om søknadsfrist for nye saksbehandlere som er fredag 15.05.15. Dette innebærer at du kan levere søknad senest i løpet av  fredagen. Dersom du fremdeles ikke har levert søknad kan du sende søknaden til leder@jussformidlingen.no, eventuelt kan du levere søknaden personlig i vår resepsjon. Vi har stengt torsdag 14.05.15 grunnet Kristi himmelfartsdag, men du kan

Continue Reading →

Gratis rettshjelp i Haugesund og på Stord

Jussformidlingen reiser på sin årlige vestlandstur 26.-27. mai. Denne gang går reisen til Haugesund og Stord, hvor vi håper på å nå ut til så mange privatpersoner som mulig for å tilby helt gratis rettshjelp. Jussformidlingen drives av viderekomne jusstudenter i Bergen. Vi kan bistå på de fleste saksområder, men avgrenser mot strafferett. Du kan

Continue Reading →

Påminnelse!

Vi minner om informasjonsmøte i morgen, tirsdag 05.05.15, klokken 10:00 i aud. 2 på fakultetet. Vel møtt!

Continue Reading →

Internt seminar

Jussformidlingen har stengt fra og med mandag 27.04.15 til og med fredag 01.05.15 grunnet internt seminar. Fra mandag 04.05.15 har vi alminnelige åpningstider. Dersom noe haster i en pågående sak kan e-post sendes til post@jussformidlingen.no, som vil bli sjekket jevnlig. Dersom du tar kontakt for første gang kan en henvendelse sendes til nevnte e-post, så

Continue Reading →