Hjelp, dama til roomien har flyttet inn i kollektivet!

Av Andrea Evjen

Se for deg at du bor i et kollektiv med fire andre kompiser, og en av kompisene får seg dame. I begynnelsen overnatter hun et par ganger i uken, noe dere andre synes er helt okei. Overnattingene eskalerer imidlertid raskt og plutselig er hun en permanent innredning. På kveldstid okkuperer kjæresteparet kjøkken og stue, og dusjkøen om morgenen er nå blitt forlenget med en time.

En dag ymter du forsiktig frempå til kompisen din at de kanskje kan sove litt hos henne også. Det er tross alt ikke særlig kult å komme for sent til forelesning fordi hun bruker en evighet på badet, eller å måtte se Skam på rommet hver uke fordi det alltid er filmkveld i stuen. «Dama har flyttet inn», får du til svar.

Du blir forbanna og skriver en melding på WhatsApp til de andre gutta i kollektivet. De mener at dette umulig kan være greit uten utleiers samtykke. Du tenker at det i alle fall ikke kan være lov uten at de andre i kollektivet har godkjent det. Det er tross alt trangt nok som det er i leiligheten allerede, og hun bør i det minste betale sin del av husleia og strømutgiftene! Eller?

Kan kompisen virkelig la dama flytte inn uten å avklare dette med utleier og de andre i kollektivet?

I husleieloven § 7-1 heter det at leieren «har rett til å ta opp i sin husstand sin ektefelle eller samboer, sine egne eller ektefellens eller samboerens slektninger i rett opp- eller nedstigende linje».

Hva som regnes som en «husstand» er ikke definert i husleieloven, men sentrale kjennetegn vil være at man har felles bolig og en viss grad av felles økonomi og samarbeid om dagliglivets gjøremål. Dersom kollektivet har en felles pott til husholdningsartikler og dopapir, og samarbeider om renhold av leiligheten, vil det altså som hovedregel være snakk om en husstand.

Etter husleieloven har kompisen dermed rett til å la dama flytte inn. Og dette uten å få godkjenning fra utleier eller andre i kollektivet. Han har til og med rett til å la dama ta med seg ungen sin, dersom det skulle vise seg at hun har det. Utleier har på sin side ikke lov til å kreve ekstra leie dersom han skulle få vite om den nye leieboeren. Grunnen til det er at dama får en leierett som i praksis er avledet fra kompisen din sin leierett. Hun etablerer derfor ingen egen leieavtale med utleier.

Det finnes imidlertid unntak. For elev- og studentboliger kan det avtales at opptak av samboer eller andre nærstående kun kan skje med utleiers godkjenning. I SiBs leiekontrakter heter det at «opptak av husstandsmedlemmer er ikke tillatt uten skriftlig samtykke av SiB». Det betyr at dersom dere hadde leid en SiB-bolig, måtte kompisen din ha søkt hos Studentsamskipnaden om godkjenning for å la dama flytte inn med seg.

Dere leier imidlertid ikke SiB-bolig, og etter en stund med dårlig stemning i kollektivet oppstår det også dårlig stemning mellom kompisen og dama. En dag pakker hun tingene sine og flytter ut, til alles lettelse. Dette passer bra fordi du har en kompis på NHH som har gjort det slutt med samboeren sin. Han trenger nå et sted å bo, og du lar ham flytte inn på rommet ditt for noen måneder, uten å underrette utleier om dette.

Det følger imidlertid også husleieloven § 7-1 at opptak «av andre personer i husstanden krever godkjenning fra utleieren». Med mindre kompisen din fra NHH i realiteten er kjæresten din, må du altså ha godkjenning fra utleier. Samtykke fra de andre i kollektivet kreves likevel ikke.

Utleier kan kun nekte å godkjenne dersom «personens forhold gir saklig grunn til det eller husrommet blir klart overbefolket».

En saklig grunn kan være at utleier har bevis for at NHH-kompisen din har blitt kastet ut av tidligere leieboliger på grunn av fyll og husbråk. Videre kan kollektivet regnes som overbefolket dersom leiligheten klart er for liten til å romme fem personer. Terskelen er altså høy for at utleier kan motsette seg et femte husstandsmedlem.

Videre kan utleier godkjenne ved å forholde seg passiv. Dette vil være tilfellet dersom han ikke svarer på skriftlig søknad om opptak i husstanden innen én måned etter at søknaden er mottatt.

For å oppsummere, vil altså kompisen din ha loven på sin side dersom han lar dama flytte inn på rommet sitt. Om du vil være snill og hjelpe en venn i nød, må du imidlertid ha godkjenning fra utleier.

Dersom du ønsker å bevare en god tone i kollektivet ditt, vil vi i Jussformidlingen likevel ikke anbefale at du lar kjæresten din flytte inn uten at du har avtalt dette med de andre du bor med. For å være jovial, bør du også fortelle huseier om planene dine. De fleste vil synes at det er kjipt dersom det mot deres vilje kommer enda en person inn i et kollektiv hvor det kanskje allerede er trangt om plassen.

Les mer

Utleiers tapsbegrensningsplikt

Har du fått deg studieplass et annet studiested, skal på utveksling eller bare vil finne deg en ny hybel til høsten. Hva gjør du hvis du fremdeles er bundet av leieavtalen din? Må du betale husleie selv om du flytter?

Klikk her for å lese Emil August Fjellvangs morsomme og interessante artikkel publisert i Studvest!

Les mer